дек 012012
 

 5.Всеки може да се занимава с културизъм

images2 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 Практиката и наблюденията в целия свят показват, че заниманията с културизъм са особено полезни не само за 20-30 годишните , но и за децата, тийнейджърите и възрастните хора.

Достигането на високи спортни резултати през годините в голяма степен се дължи на научния подход към проблема за подбора и ранното тренировъчно натоварване. Диференцираното изучаване на специфичните морфологични и функционални особености на детския организъм през отделните възрастови периоди води до значително намаляване на възрастта на световния културистичен елит. Вече много от културистите печелят своите големи титли на 20-22 години. За да стигнат до върховете, те имат 7-8 годишен активен културистичен стаж. На 14-15 години световни шампиони са станали старите звезди Джон Дейвис и Томи Коно, като последния е бил не само 6 пъти световен шампион по вдигане на тежести, но и три пъти носител на званието „Най-добре сложеният вдигач на тежести в света“.

Световен шампион на 16 годишна възраст по вдигане на тежести стана Питер Джордж –българин по произход. Известният Зайлер започва своите тренировки от 5 годишна възраст.

Днес вече се говори за занимания с културизъм от най-ранна детска възраст. През първата година от живота се използват пасивни движения – предимно за горните и долните крайници. Така се установява равновесие между мускулите сгъвачи и разгъвачи. Постепенно се включват все по сложни пасивни, а после и по-активни движения, докато се стигне до упражнения за кооординиране на големите мускулни групи. Продължителността на занятието с физически упражнения при дете до 1 година се колебае в зависимост от възрастта в порядъка 5-8 до 12-15 минути.

Изследванията на много културистични школив света доказват, че с културизма може да се започне малко преди или по време на училищната възраст. Изборът на упражненията, продължителността на заниманията не трябва да се определят само от възрастта на децата, но и от техните индивидуални особености, от нивото на психическото и моторното развитие, а също така от непрекъснатия контрол върху тяхното здраве. Тази възраст е най-важният и отговорен период от развитието на детето. Тя се характеризира с бърз разтеж на всички органи и системи на тялото. През това време се изгражда и усъвършенства в морфологично и функционално отношение централната нервна система. Оформя се психиката и интелекта на детето. В периода 6-8 години тялото започва да се оформя по-определено – осанка, телосложение, конституционален тип. Мускулната и костната системи претърпяват интензивен разтеж и значително увеличават своята маса и относителен дял към общото тегло. И вместо в този период родителите да създават оптимални условия за развитието на децата си, при което физическите занимания да заемат значително място в ежедневието на децата, те бързат с музикалния инструмент и чуждия език. Някои родителни подлудяват децата си с подготовката за идващото училище. Казано накратко – детето става възрастен човек. Постепенно то изостава в своето физическо развитие. Кръвообращението му е непълно и по този начин всички жизнено важни органи се хранят и развиват бавно. Децата се превръщат в слаби и хилави умници и дебели и отпуснати мълчаливци (не точно при всички е така, малко са изключенията :) ) . В сравнение със своите връстници, които спортуват, те притежават половината от дихателния им капацитет. Това довежда до лошо снабдяване с кислород на мозъка и останалите органи. Спортуващите деца показват по-добра концентрация на вниманието, по-бързо и трайно запаметяване и по-малка уморяемост. Те започват да изграждат ценни черти на своя характер – целенасочена воля, амбициозност, издръжливост, упоритост, работоспособност и благороден дух (почти е така ама айде:) ).

Така че запознаването на децата с културизма предполага запознаване с някои особености в развитието на подрастващия организъм. Тяхното отчитане при подбора на съответните средства и методи е важно условие за високоефективната методика. Към началните класове на училището, когато детето е на 7-8 години, се оформя основната структура на целия организъм, в това число и на опорно-двигателния апарат. Неговото развитие и оформяне продължава и след това под въздействието на редица фактори на вътрешната и външната среда. Костната тъкан расте до 18-20 години, когато скелетът е напълно развит и оформен. В този период костната система е по-лека и по-крехка поради големия процент на калциеви соли и фосфор. Ставите са много подвижни поради еластичността на ставната връзка. Тази лабилност води до неблагоприятни изменения в строежа и деформация на гръбначния стълб.

Периодът от 11-12 до 13-14 години се характеризира с ускорен растеж на височина – при момичетата с около 5-6 см. на година, а при момчетата с 6-7 см. В следващия период имаме удебеляване и заздравяване на костите. Към 18-та година завършва вкостеняването на ребрата.

Заедно с това се извършват редица морфологични и функционални промени в мускулната система. Активното натрупване на мускулна тъкан води до нарастване на мускулната сила вследствие на постепенното намаляване процента на водата, увеличаване съдържанието на белтъци, тлъстини и неорганични соли и укрепване на сухожилията и ставните връзки. Изследванията показват, че най-голямо увеличение на мускулната сила се забелязва в периода между 15-18 годишна възраст. Освен от увеличаване на мускулната маса, силата расте и за сметка на усъвършенстване на нервната регулация, биохимичния състав и хистологическата структура на мускулите. При подрастващите мускулното съкращение се характеризира с по-големи стойности на скъсяване и разхлабване, което води до бързо възтановяване. Това от своя страна води до леко приспособяване към динамичните упражнения за разлика от продължителните статични напрежения.

Различните промени във възрастовото развитие на мускулната сила у подрастващите несъмнено са свързани с различията в двигателната активност на учащите се деца през пубертетния период.

Функционалните възможности на сърдечно-съдовата система у подрастващите са по-ниски от тези на възрастните. Това изисква спазването на някои основни културистически принципи като този за постепенност при дозирането на физическите упражнения с цел запазване на сърдечния мускул от претоварване. При прилагането на силови упражнения трябва да се има предвид и някои особености на сърдечната дейност, произтичащи от нервната и хормонална регулация, от състоянието на съдовете, от състава на кръвта. По отношение на дихателната система при подраствашите се забелязват редица особености. С възрастта честотата на дишането за една минута намалява, а жизнената вместимост на белите дробове и дълбочината на дишането се увеличават.

Прилагането на културистични упражнения при подрастващите трябва да се съобразява с някои възрастови особености на нервната система, които имат пряко отношение към психиката. Известно е, че при децата възбудните процеси доминират над тормозните. Тази неуравновесеност води до известна инертност и в двигателната дейност. Затруднения може да се срщнат и при регулацията на мускулното напрежение. Известна стабилизация се чувства към 10-11-та година, когато се намаляват колебанията във възбудителността на нервната система, развива се устойчивостта на вниманието и се увеличава запасът от свободни движения. За разлика от статичните упражнения широко използване на разнообразни динамични упражнения със силов характер има мощно формиращо въздействие върху всички отдели на нервната система.

Отчитането на възрастовите особености в развитието и проблемите на тясната връзка между нивото на силовите качества и формирането на основните двигателни навици повишава ефективността на методиката на силовата подготовка при културизма.

Какви са оснвните изисквания към тренировките на занимаващите се с културизъм на възраст 8-10 години? Основна задача през този период е спазване на принципа на всестранността. Всестранна физическа подготовка се осъществява на базата на широк комплекс от средства и създаването на богата гама от условни рефлекси, необходими за по-нататъшното усъвършенстване на двигателните качества. Успоредно с останалите двигателни качества трябва да се отделя внимание и на развитието на мускулната сила. Нейната изява се определя както от силата и концентрацията на нервните процеси, които регулират дейността на мускулния апарат, така и от регулацията на вегетативните функции, на физическия и физиологичния напречник на мускула и неговите съкратителни способности.

Разбира се, трябва да се отчитат скромните силови възможности на децата, като работата за сила трябва да се извършва внимателно, с явен приоритет на динамичните силови упражнения. Най-полезни ще са програмите (сменявани на всеки ч седмици), включващи упражнения с много леки гирички, някои елементи на акробатиката, различни скокове и хвърляния, игри и упражнения с преодоляване на малко и краткотрайни съпротивления. Упражненията с тежести не трябва да превишават 30% от собственото тегло на детето. В този период ммного добър ефект за подобряване на функционалните възможности на организма ще има и плуването като спорт, спомагащ не само за развитието на мускулния апарат, но и за усъвършенстване на дихателната система на малкия културист.

От 10 до 14 години при занимаващите се с културизъм успоредно с използването на различни видове игри започва прилагането на силови комплекси със специализиран характер. По отношение на натоварването тук доминират също упражненията със скоростно-силов характер, но вече обемът и интензивността на извършената работа са по-големи. Специализираните комплекси от силови упражнения се предшестват от игрови упражнения и завършват с такива за гъвкавост и разпускане.

Статичните упражнения и в този период все още не са желателни, всъщност през този етап преобладава методът на следното:1241 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82

  • тренираният има вече известна стабилизация на общото силово развитие;
  • притежава и умение да съгласува основните видове усилия – динамични, статични и смесени в зависимост от вътрешномускулната координация, както и от динамиката на нервно-мускулното усилие.

В този етап започват да се прилагат упражненията с щанги и някои изометрични упражнения при строго спазване принципа на постепенността. Нараства значението на методите за повторни усилия, при които големият обем на мускулна работа активира трофичните процеси и води до бързо увеличаване на мускулната маса. Все по-често в тренировката на културиста има максимални динамични усилия.

Много учени са проверявали дали силовите тренировки пречат на растежа на дългите кости. Те изследват група културисти и група плувци на 15-18 годишна възраст, защото съществува отдавна мнението, че вдигането на тежести действа отрицателно на растежа на дългите кости на дължина. За плувците, напротив, понеже по време на тренировка са повече в хоризонтално положение, действието на силите е обратно на това при културистите. Накрая се стига до заключението, че силовите тренировки не оказват влияние върху растежа. Резултатите показват, че съществува сходство в растежа и при двете групи.

В заниманията си юношите културисти трябва да се стремят да не превишават 4 тренировки в седмица. Упражненията трябва да бъдат с по-малко въздействие. Много от тях в стремежа си да натрупат бързо и повече мускули ще увеличат тренировъчните дни, мускулите няма да имат време да се възтановят и те скоро ще получат обратен ефект – теглот им ще се намали чувствително, размерите също, а претренираността ще ги принуди да започнат отначало.

Между 20 и 30 годишна възраст натоварването при културистите може да достигне най-висока степен. В този период съществува най-добро съотношение между различните качества. Силата и способността на организма да понася големи натоварвания са на най-голяма висота. Може да се тренира ежедневно и дори по два пъти всеки ден.

След 30, 35 годишна възраст обикновено издръжливостта намалява. Броят на тренировките отново се свежда до 3-5 пъти седмично. Увеличава се вниманието върху упражненията за коремната преса и дихателните упражнения.

В тази възраст много хора започват да се смятат за стари или че им е „минало времето“. Семейството им служи за добро оправдание, а не забелязват колко много часове губят в безсмислени спорове. Тези, които започват да натежават, се отчайват или махват равнодушно с ръка: „от годините е“. Всъщност не трябва да се крие истината – това е чист мързел, подкрепен с теорията, че след 30 години човек е вече задомен, спортът е младежка работа, а и организмът старее.

Така се говори, а се забравя, че стареенето започва още на 20 години. Всички сме виждали не само младежи, които без да тренират имат атлетична фигура, но и мъже на около 30-40 години с добре запазена мускулатура и стойка, които не си помръват и пръста да направят нещо за това, което им е дадено от природата. Но има и хора, които са започнали да тренират културизъм на 30 години и вече на 35 години са добре сложени, с много по-добри силови възможности от доста културисти на 20-25. В културизмът са въведени много прогресивни методи, науката е навлязла изцяло в този вид спорт, няма вече „интуитивно трениране“, и само колко много са атлетите, които изпълват залите в целия свят. Безброй са рекордите, постигнати в зряла възраст от културисти и щангисти.

scan0003 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 scan0004 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82
Между 20 и 30 години На 40 години

Рекордьорът на Канада в тежка категория Б. Конте на 42 годишна възраст постига отлични резултати в „мъртвия ход“ – 355 кг. А нима Василий Алексиев през 1976 г. в Монреал не изтласка 255 кг.? На 34 годишна възраст той беше най-силния човек на планетата. Трайността в резултатите на този прекрасен атлет и войн на желязната игра ни кара да вярваме в него. Наистина след 40 годишна възраст човек навлиза във фазата на стареенето, но това не значи, че процесите на стареене не могат да се задържат. И до сега науката не е открила никакви средства за преодоляването на стареенето. Остава единственото древно изпитано средство – физическите упражнения.

scan0005 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 Изследванията на учените от цял свят показват възможността силата да се развива до 50 годишна възраст. Наистина трениращия на тази възраст няма да бъде по-подвижен и бърз от един 25 годишен културист, но е много спорно дали няма да бъде по-силен, по-бърз и по-подвижен от един младеж на същите години, който пуши и „живее“. Например Д. Уайт точно на 50 годишна възраст със собствено тегло 90 кг. постига колосалния резултат 285 кг. в упражнението клякане с щанга на рамене. Това е един от рекордите на известния културист Сердж Олива, когато е бил на 24 години. Мак Клоей на 50 години е изпълнил набиране на лост 40 пъти.

Работоспособността на сърцето се подобрява, защото колкото по-добре работят мускулите, толкова по-добре работи сърцето. Намалява се нивото на кръвната захар. Така, че културизмът е едно от най-добрите средства за запазване и дори е лечение от хипертоничната болест.Старите хора получават активизиране на функцията на органите на храносмлането и чревната перисталтика, подобрява се апетитът.

Например най-старият американски тежкоатлет Карл Норбгерг на 74 години постига фантастичния резултат от 210 кг. в повдигането от лег. По-горе споменатият Мак Клоей е изпълнил на 68 години 20 набирания на лост, а д-р Б. Лейндж на 60 години е изтеглил с „мъртъв ход“ 230 кг. Физическите упражнения и при старите хора (над 60 години) тонизират и стимулират дейността на всички органи и системи поотделно и влияят за повдигане на биологичната активност на организма като цяло. Те се явяват незаменими средства за неутрализиране на някои от проявите на стареенето. Ако се практикуват системно, без прекъсвания, културистичните упражнения са способни дори да ликвидират, тези временни условнорефлекторни връзки. Такова положително влияние върху централната нервна система може да се постигне само с културизъм. Той подобрява метаболизма на всички тъкани – костна, мускулна, кожата. Костите се заздравяват, ставите запазват добра подвижност. Артрозните заболявания и подаграта се отдалечават. Прекъсват се атрофните процеси в мускулатурата и се запазва външната форма на тялото.Доста се доказва, че няма пречка да се занимават със силови упражнения както седемгодишните, така и scan0006 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 седемдесетгодишните. Достатъчно е да се подходи индивидуално, спред всяка възраст. Културизмът прави силни, здрави и красиви младите, а старите подмладява. Оказа се, че той може да се практикува и в много напреднала възраст.

При прилагането на културистични комплекси за стари хора винаги трябва да се изхожда от общото състояние на човека и наличието на заболявания в определени органи. Взимат се предвид известните принципи на културистичната подготовка и основните физиологични закони. Занимаващят се в тази възраст да scan0007 5.Всеки може да се занимава с културизъм%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 има ясна представа за своето състояние и за възможностите на своя организъм. трябва да бъде критичен и да не се увлича в натоварванията. Първо да започне с леки и прости упражнения и постепенно да върви към изпълнението на по-сложни и по-тежки. В този процес трябва да се зивършва редовно наблюдение за реакциите на организма по отношение на натоварването – пулс, кръвно налягане, дишане за минута, сън, общо самочувствие. При хората от тази възраст не се поставя задача за постигане на спортно съвършенство, а целта е общо укрепване и тонизиране на организма. Никога упражненията не трябва да предизвикват болка или бърза умора. Упражнения, изискващи спиране на дишането са забранени. По никакъв начин не трябва да се стига до преумора. Ако при тренировката се забележи остър пристъп на умора, тя веднага трябва да се прекрати. Възрастните хора трябва да се подлагат редовно на лекарски контрол и е хубаво тренирането да става не под формата на самознания, а в организирани групи със специалист – инструктори или лекари.

Оценете статията!

Още интересни статии

 
 Posted by at 20:04

 Leave a Reply

(задължително)

(задължително)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>