дек 012012
 

6.Как става така, че мускулите нарастват

Protein rich foods Muscle grow Lose weight 604x272 300x135 6.Как става така, че мускулите нарастват%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 Организмът на човека функционира като съгласувано цяло, в което всички органи и системи се допълват взаимно едни други. Човешкото тяло е най-ефективната машина в света. То не само е способно да извършва най-различна, най-деликатна и прецизна работа, но и да действа с огромна сила. За разлика от машината, направена от същия този човек, тялото може да се възтановява. И колкото повече тялото се натоварва, толкова по-силно става. Работещите части на тази „машина“ са мускулите. Силните и здрави мускули на културиста лесно се подчиняват на командите и се приспособяват към всякакъв вид работа и спортна дейност. Слабите мускули не винаги могат да отговорят на нашата команда. Така, че тренираните мускули най-бързо овладяват всякакъв спорт. Слабият болнав човек, ако практикува много години, без нарастване на големите мускули ще има посредствени и ниски резултати. Неговите слаби мускули няма да отговорят на изискванията. Подобряването на цялото ви физическо състояние засилва дейността на гладките мускули, които не се поддават на нашите команди. Но как тези желани мускили нарастват?

Мускулите имат свойството не само да се възтановяват, но могат да прибавят още в обема си и да станат по-големи и по-силни отколкото преди тренировките. Когато се върши физическо упражнение, част от мускулната тъкан се употребява за работа. Употребената тъкан се отнася от кръвта и се отделя като излишно вещество. През почивката тялото се възтановява и мускулите се изграждат наново, като се използва за строителен материал храната, която сме поели. Ако загубата на тъкан е умерена, както при обикновената работа през деня, тогава мускулите възвръщат предишната си големина и сила. Ако упражненията са били по-тежки от обикновеното натоварване и е свалена повече тъкан, тогава тялото изпълнява специалната си задача и натрупва повече тъкан, взета от храната. Допълнителните и нови натоварвания правят мускула по-голям и по-силен отпреди. Скоро това натрупване става нещо нормално за тялото. Ако спрете тренировките, натоварването на мускулите започва изчезва или има дегенерация. Ако тренирате редовно и се храните редовно, вие от ден на ден, от седмица на седмица и от месец на месец ще изграждате по-мощни мускули за да станете по-силни отпреди. Увеличаването на мускулите, постигнато посредством културизъм, наричаме работна хипертрофия. Хипертрофията може да достигне различни степени. Много културисти са увеличавали размера на ръцете си от 32 см. до 60 см., бедрата от 53 см. на 67-75 см., гръдния кош от 95 см. до 120-150 см. Мускулите нарастват, зашото се повишава процесът на белтъчните вещества, внесени в мускулните влакна. Механизмът на увеличаване на мускулите все още е спорен. Някои автори смятат, че това става в резултат на удебеляване на съществуващите мускулни влакна, а други – че съществуващите влакна се разделят на дъщерни, т.е. мускулните влакна растат по брой, но това е малко вероятно, тъй като мускулните клетки май не се делят.

Всъщност излиза, че умората прави мускулите. Как става така, когато човек се умори да нарастват мускулите му? Както се каза по-горе, при работа с тежести мускулът губи част от своята маса. Ако преди тренировка един мускул тежи примерно 90 гр., то по време на тренировката, той ще загуби 10 гр. Във времето, определено за почивка, благодарение на храната и съня той ще достигне отново своето тегло – 90 гр., но понеже организмът инстинктивно се стреми да се запасява, той дори ще се увеличи това изходно тегло и ще стане примерно 93 гр. Трениращият е „натрупал“ 3 грама повече мускули. Този процес се нарича свръхвъстановяване. Шампионите обикновено са хора, които благодарение на наблюденията си върху своя организъм хващат този момент и преди той да изчезне се натоварват със следващата тренировка. Практиката показва, че колкото повече мускулна маса се изразходва по време на тренировка, колкото тя е по-уморителна за мускулите, толкова по-голямо е свръхвъстановяването, т.е. натрупването на мускулите. Мускулната сила е този източник, който прави възможни всички наши движения. Значи без мускулна сила е немислимо съществуването на човек. Централната нервна система регулира пряко двигателната проява на мускулната сила с помощта на импулсите, които се изпращат от мозъка на двигателния апарат. Големината на проявената мускулна сила зависи пряко от честотата на импулсите, които се изпращат към мускулите. Или: повишаването на силата до голяма степен определя и останалите качества на организма. Културистите и щангистите по скоростта на двигателната реакция превъзхождат спринтьорите, скакачите, боксьорите. Те притежават голяма отскокливост. Най-добре се развива силата, когато се използва принципа на всестранността. Това ще рече, че трябва да се работи едновременно както за повишаване на силата, така и за бързина, гъвкавост и издръжливост.

imagesarnolds 6.Как става така, че мускулите нарастват%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%8a%d1%82 Силата на мускулите се определя от степента на максималното напрежение, което те могат да развият при своето съкращение, изразено във възможностите да преодолее определено съпротивление. Мускулната сила зависи от координационната дейност на централната нервна система, от физиологическото напрежение и от морфологичния строеж на мускулите. С увеличаването на размерите на мускулите се увеличава и тяхната сила. При еднакви тренировки по-силен културист по-силен културист ще бъде този с по-голямо тегло. Но обемът на мускулната маса не винаги има решаващо значение за величината на силата. Често пъти силовите данни зависят от качеството на нервната система, от нивото на усъвършенстване на организма чрез тренировки, от стажа. Структурните белтъци, които се съдържат в мускулите оказват силно влияние върху нускулата сила. Увеличаването на теглото чрез храни и тренировки и свръхвъзтановаване осигуряват прогресивното нарастване на слата. Нетрениралият човек не може да прояви добре качеството сила, тъй като не може да включи всички функционални еденици в напрежението.

Дейността на нервната система има първостепенно значение за възтановяването на качеството сила. Много е важно дали културистът тренира с повишен интерес и подем или не. На състезания по вдиганена тежести често сме свидетели как едни спортисти, изпитващи положителни емоции повишават световни и олимпийски рекорди, а други с отрицателни емоции не могат да реализират дори рекорд, в който нямат нито един съперник. Ето защо едно от главните изисквания е силовите упражнения да се изпълняват при свежо състояние на централната нервна система, което говори, че работата за сила трябва да се извършва в началото на упражненията за маса и обем на мускулите. Хубаво е обаче силовите упражнения на културистите да се извършват в специализирани силови програми. Също трябва да се знае, че динамичните упражнения трябва да предшестват статичните напрежения, защото мускулните статични напрежения са мощни дразнители на централната нервна система и водят до бърза умора.

Изследванията и опитът от последните години показва, че ако не се тренира с максимално тегло на щангата, прирастът на сила е незначителен. След като укрепи своя двигателен апарат, културистът трябва непрекъснато да се стреми към прогресивно увеличаване на тежестите, независимо от повторенията в сериите. Или : сила може да се постигне чрез всеки от посочените елементи, защото всеки от тях води до качествено различни промени в организма или възпитава максимална сила, взривна сила и нова издържливост.

Развитието на максимални силови възможности може да се извършва с най-различни средства, стига те да постигат натоварване на нужната мускулна група. Обаче най-ефикасно средство за сила си остават щангите и гирите поради това, че имат голяма универсалност. Те могат да се концентрират за дадена цел и да въздействат конкретно за точно определени мускулни групи. Например до 1935 година конкретни упражнения за триглавия мускул не са се практикували. Изпълнявали се повдигания зад врата, набирания на успоредка, лицеви опори, в резултат на което културистите нямали големи трицепси.

Преди производството на първите дискови гири и щанги било невъзможно слабите хора да станат силни и големи. Това било привилегия на тези, които са се родили силни. С откриването на тези уреди и най-слабият може да започне с 5 кг. тежест и да достигне в тренировките си до 200 и повече килограми работна тежест.

6.Как става така, че мускулите нарастват 3/5 (60%) 2 votes

Още интересни статии

 
 Posted by at 20:11

 Leave a Reply

(задължително)

(задължително)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>