Упражнения за коремната мускулатура

Упражнения за коремната мускулатура

Упражнения за коремната мускулатура Основните мускули на корема са правият коремен мускул и косите коремни мускули. Правият мускул са всъщност „плочките“ отпред на корема. Неговата функция е да наклонява тялото напред и да приближава трупа към краката. Косите коремни мускули са разположени от двете страни на правия. Ако се съкрати само единият от тях, тялото се завърта от кръста или […]

Навеждане встрани с гира в ръка

Навеждане встрани с гира в ръка

Навеждане встрани с гира в ръка Това е едно от най-добрите упражнения за косите коремни мускули. Натоварва ги в дълбочина и ги стимулира много ефективно. Изпълнява се задължително от стоеж. Навеждането става само встрани, но не и напред или назад. Краката стоят неподвижни през цялото време и не се движат наляво-надясно. Хватът на гирата е неутрален (дланта сочи към тялото […]

Извивки на тялото в кръста

Извивки на тялото в кръста

Извивки на тялото в кръста Извивките на тялото са слабо популярно упражнение за корема. Натоварват главно косите коремни мускули, но при определени условия засягат значително и правия мускул на корема. Представляват последователно извиване на кръста вляво и вдясно с ръце на кръста или зад врата. Според положението на тялото те биват от стоеж (седеж) или от лег с повдигнат гръб. […]

Повдигане на краката

Повдигане на краката

Повдигане на краката Повдигането на краката е много добро упражнение за развитие на долната част на корема. Освен правия коремен мускул, то натоварва леко и привеждачите на бедрата към тялото. Може да се прави в няколко варианта. Според положението на тялото то бива от лег, от успоредка и от вис. Според варианта на утежнение той бива облекчен (повдигането тук става […]

Повдигане на тялото (коремни преси)

Повдигане на тялото (коремни преси)

Повдигане на тялото (коремни преси) Коремните преси са най-популярното упражнение за корема. Могат да натоварят и правия, и косия коремен мускул, както и двата едновременно. Наблягат главно върху горната част на корема. Освен него, те засягат слабо и привеждачите на бедрата към тялото. При всички варианти на коремните преси движението се извършва само в кръста, без мърдане на ръцете и […]